کد آهنگ پیشواز سنتی سینا سرلک برای همراه اول با پخش آنلاین

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز موسیقی سنتی با صدای سینا سرلک برای سیمکارتهای همراه اولی با پخش آنلاین

لیست تمامی کدهای پیشواز منتشر شده سینا سرلک برای سرویس آوای انتظار همراه اول

کد آهنگ پیشواز ساز وآواز شوشتری (۲)
کد آوای انتظار همراه اول: 37229

 

کد آهنگ پیشواز پریچهره (بی کلام)
کد آوای انتظار همراه اول: 37227

 

کد آهنگ پیشواز طالب بی قرار
کد آوای انتظار همراه اول: 72068

 

کد آهنگ پیشواز مقدمه و درآمد نوا2
کد آوای انتظار همراه اول: 92156

 

کد آهنگ پیشواز سینه مجروح
کد آوای انتظار همراه اول: 55333

 

کد آهنگ پیشواز آواز افشاری
کد آوای انتظار همراه اول: 60679

 

کد آهنگ پیشواز زهی عشق 2
کد آوای انتظار همراه اول: 71794

 

کد آهنگ پیشواز ماه خجالتی 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11958

 

کد آهنگ پیشواز چه کنم 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11922

 

کد آهنگ پیشواز برخیز 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11931

 

کد آهنگ پیشواز خاطرات گمگشته
کد آوای انتظار همراه اول: 55332

 

کد آهنگ پیشواز بیدار باش
کد آوای انتظار همراه اول: 77697

 

کد آهنگ پیشواز نوای شادی
کد آوای انتظار همراه اول: 55327

 

کد آهنگ پیشواز بی منت می
کد آوای انتظار همراه اول: 55360

 

کد آهنگ پیشواز چهار مضراب سنتور(2)
کد آوای انتظار همراه اول: 49645

 

کد آهنگ پیشواز پریچهره (۲)
کد آوای انتظار همراه اول: 37225

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف فروزش مهر2
کد آوای انتظار همراه اول: 77407

 

کد آهنگ پیشواز یک گوشه راحت 3
کد آوای انتظار همراه اول: 72042

 

کد آهنگ پیشواز تا کی 4
کد آوای انتظار همراه اول: 72047

 

کد آهنگ پیشواز چهارمضراب دیدار
کد آوای انتظار همراه اول: 62288

 

کد آهنگ پیشواز رندان صبوحی،رِنگ
کد آوای انتظار همراه اول: 49648

 

کد آهنگ پیشواز بیگانه 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11954

 

کد آهنگ پیشواز صبوحی
کد آوای انتظار همراه اول: 74907

 

کد آهنگ پیشواز طالب بی قرار 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72057

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف ماه تمام
کد آوای انتظار همراه اول: 60678

 

کد آهنگ پیشواز زیر سقف دودی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11936

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف فروزش مهر3
کد آوای انتظار همراه اول: 77408

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف مست خیال
کد آوای انتظار همراه اول: 60673

 

کد آهنگ پیشواز آواز و ضربی نیشابور2
کد آوای انتظار همراه اول: 92144

 

کد آهنگ پیشواز تا کی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 72048

 

کد آهنگ پیشواز سرگشته
کد آوای انتظار همراه اول: 53983

 

کد آهنگ پیشواز یک گوشه راحت
کد آوای انتظار همراه اول: 72044

 

کد آهنگ پیشواز غزال بیکلام2
کد آوای انتظار همراه اول: 92153

 

کد آهنگ پیشواز بیگانه 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11955

 

کد آهنگ پیشواز بوی مهر
کد آوای انتظار همراه اول: 49638

 

کد آهنگ پیشواز سینه بی کینه
کد آوای انتظار همراه اول: 55323

 

کد آهنگ پیشواز زندگی زیباست 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72053

 

کد آهنگ پیشواز آواز و ضربی نیشابور1
کد آوای انتظار همراه اول: 92143

 

کد آهنگ پیشواز دل بیقراره 3
کد آوای انتظار همراه اول: 71789

 

کد آهنگ پیشواز عشق شورانگیز2
کد آوای انتظار همراه اول: 92150

 

کد آهنگ پیشواز زندگی زیباست 4
کد آوای انتظار همراه اول: 72051

 

کد آهنگ پیشواز دال های بی قرار-1
کد آوای انتظار همراه اول: 73135

 

کد آهنگ پیشواز ساغر 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11926

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف شوق وصال
کد آوای انتظار همراه اول: 60675

 

کد آهنگ پیشواز تکنوازی تار
کد آوای انتظار همراه اول: 55357

 

کد آهنگ پیشواز پریچهره (۳)
کد آوای انتظار همراه اول: 37226

 

کد آهنگ پیشواز "ویرانه"
کد آوای انتظار همراه اول: 55358

 

کد آهنگ پیشواز دل بیقراره
کد آوای انتظار همراه اول: 71787

 

کد آهنگ پیشواز چون دایره 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72040

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف فکر و فریاد
کد آوای انتظار همراه اول: 60674

 

کد آهنگ پیشواز شوق وصال
کد آوای انتظار همراه اول: 55325

 

کد آهنگ پیشواز تکنوازی کمانچه
کد آوای انتظار همراه اول: 53982

 

کد آهنگ پیشواز بی آواز
کد آوای انتظار همراه اول: 74904

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف شب هجران2
کد آوای انتظار همراه اول: 77410

 

کد آهنگ پیشواز گلایه 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11919

 

کد آهنگ پیشواز آرزوی محال
کد آوای انتظار همراه اول: 55329

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف سینه مجروح3
کد آوای انتظار همراه اول: 77415

 

کد آهنگ پیشواز بخند رفیق 1
کد آوای انتظار همراه اول: 14339

 

کد آهنگ پیشواز شمع دلفریب
کد آوای انتظار همراه اول: 55330

 

کد آهنگ پیشواز زندگی زیباست
کد آوای انتظار همراه اول: 72054

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف بهار دل (بی کلام)
کد آوای انتظار همراه اول: 37235

 

کد آهنگ پیشواز فروزش مهر
کد آوای انتظار همراه اول: 55328

 

کد آهنگ پیشواز ای عشق
کد آوای انتظار همراه اول: 72029

 

کد آهنگ پیشواز آواز ماهور
کد آوای انتظار همراه اول: 60677

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف بهار دل (۱)
کد آوای انتظار همراه اول: 37232

 

کد آهنگ پیشواز کجایی نگارم 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11938

 

کد آهنگ پیشواز "ایران"
کد آوای انتظار همراه اول: 55359

 

کد آهنگ پیشواز تا کی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72049

 

کد آهنگ پیشواز چه کنم 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11920

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف افسانه عشق2
کد آوای انتظار همراه اول: 77404

 

کد آهنگ پیشواز غمه هجران1
کد آوای انتظار همراه اول: 77384

 

کد آهنگ پیشواز "عشق مرا صدا زد"
کد آوای انتظار همراه اول: 55356

 

کد آهنگ پیشواز کلک هنر 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72036

 

کد آهنگ پیشواز آواز،بر در خیمه لیلی
کد آوای انتظار همراه اول: 62287

 

کد آهنگ پیشواز ساغر 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11924

 

کد آهنگ پیشواز غم هجران
کد آوای انتظار همراه اول: 55324

 

کد آهنگ پیشواز نهان مکن
کد آوای انتظار همراه اول: 74901

 

کد آهنگ پیشواز دلشوره 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11944

 

کد آهنگ پیشواز نماز 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72038

 

کد آهنگ پیشواز ساز و آواز شور
کد آوای انتظار همراه اول: 53978

 

کد آهنگ پیشواز آن نفسی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72031

 

کد آهنگ پیشواز کلک هنر 4
کد آوای انتظار همراه اول: 72034

 

کد آهنگ پیشواز تا کی
کد آوای انتظار همراه اول: 72050

 

کد آهنگ پیشواز افسانه
کد آوای انتظار همراه اول: 49458

 

کد آهنگ پیشواز کرشمه(2)
کد آوای انتظار همراه اول: 49644

 

کد آهنگ پیشواز کلک هنر 5
کد آوای انتظار همراه اول: 72033

 

کد آهنگ پیشواز تکنوازی تار
کد آوای انتظار همراه اول: 53980

 

کد آهنگ پیشواز آواز عراق1
کد آوای انتظار همراه اول: 92141

 

کد آهنگ پیشواز زیبای خواب آلود 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11940

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف ره عشق
کد آوای انتظار همراه اول: 62291

 

کد آهنگ پیشواز شام دلفریب4
کد آوای انتظار همراه اول: 77395

 

کد آهنگ پیشواز دلشوره 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11943

 

کد آهنگ پیشواز راه و ماه
کد آوای انتظار همراه اول: 49465

 

کد آهنگ پیشواز کلک هنر
کد آوای انتظار همراه اول: 72037

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف هجران (۳)
کد آوای انتظار همراه اول: 37238

 

کد آهنگ پیشواز بدرقه 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11952

 

کد آهنگ پیشواز در بند تو آزادم3
کد آوای انتظار همراه اول: 92147

 

کد آهنگ پیشواز تک نوازی عود (۲)
کد آوای انتظار همراه اول: 37240

 

کد آهنگ پیشواز کوچه
کد آوای انتظار همراه اول: 74908

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف مهجبین
کد آوای انتظار همراه اول: 60680

 

کد آهنگ پیشواز یک گوشه راحت 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72043

 

کد آهنگ پیشواز سر عشق 4
کد آوای انتظار همراه اول: 71779

 

کد آهنگ پیشواز آرزوی محال1
کد آوای انتظار همراه اول: 77382

 

کد آهنگ پیشواز دیوانه
کد آوای انتظار همراه اول: 49460

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف افسانه عشق3
کد آوای انتظار همراه اول: 77405

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف سوز دل
کد آوای انتظار همراه اول: 62284

 

کد آهنگ پیشواز کجایی نگارم 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11939

 

کد آهنگ پیشواز چشم به راه
کد آوای انتظار همراه اول: 74905

 

کد آهنگ پیشواز زیر سقف دودی 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11934

 

کد آهنگ پیشواز در بند تو آزادم1
کد آوای انتظار همراه اول: 92145

 

کد آهنگ پیشواز ای عشق 2
کد آوای انتظار همراه اول: 72028

 

کد آهنگ پیشواز چون دایره
کد آوای انتظار همراه اول: 72041

 

کد آهنگ پیشواز کران بی کران
کد آوای انتظار همراه اول: 55354

 

کد آهنگ پیشواز آوازشوشتری (بی کلام)
کد آوای انتظار همراه اول: 37231

 

کد آهنگ پیشواز سوگ
کد آوای انتظار همراه اول: 74903

 

کد آهنگ پیشواز پیش زنگوله
کد آوای انتظار همراه اول: 49647

 

کد آهنگ پیشواز ادامه ساز و آواز
کد آوای انتظار همراه اول: 53984

 

کد آهنگ پیشواز بیا تا گل برافشانیم
کد آوای انتظار همراه اول: 71799

 

کد آهنگ پیشواز شب وصال
کد آوای انتظار همراه اول: 49642

 

کد آهنگ پیشواز غزال بیکلام3
کد آوای انتظار همراه اول: 92154

 

کد آهنگ پیشواز سینه بی کینه3
کد آوای انتظار همراه اول: 77402

 

کد آهنگ پیشواز تا کی 5
کد آوای انتظار همراه اول: 72046

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف شرخ فراق
کد آوای انتظار همراه اول: 60676

 

کد آهنگ پیشواز زیر سقف دودی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11935

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف (۳)
کد آوای انتظار همراه اول: 37243

 

کد آهنگ پیشواز دلکش(2)
کد آوای انتظار همراه اول: 49641

 

کد آهنگ پیشواز هوای عاشقی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 71781

 

کد آهنگ پیشواز ماه خجالتی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11959

 

کد آهنگ پیشواز گلایه 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11917

 

کد آهنگ پیشواز دال های بی قرار-3
کد آوای انتظار همراه اول: 73137

 

کد آهنگ پیشواز بخند رفیق 2
کد آوای انتظار همراه اول: 14340

 

کد آهنگ پیشواز برخیز 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11933

 

کد آهنگ پیشواز تنهایی 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11914

 

کد آهنگ پیشواز سینه بی کینه1
کد آوای انتظار همراه اول: 77400

 

کد آهنگ پیشواز نیمه پنهان 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11946

 

کد آهنگ پیشواز مقدمه ماهور
کد آوای انتظار همراه اول: 49637

 

کد آهنگ پیشواز تکنوازی سنتور
کد آوای انتظار همراه اول: 49459

 

کد آهنگ پیشواز بدرقه 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11951

 

کد آهنگ پیشواز ماه خجالتی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11960

 

کد آهنگ پیشواز آواز "بی منت می"
کد آوای انتظار همراه اول: 55350

 

کد آهنگ پیشواز افسانه عشق
کد آوای انتظار همراه اول: 55331

 

کد آهنگ پیشواز تنهایی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11915

 

کد آهنگ پیشواز سرود خرم1
کد آوای انتظار همراه اول: 92157

 

کد آهنگ پیشواز شبگرد مبتلا
کد آوای انتظار همراه اول: 53985

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف غم دل
کد آوای انتظار همراه اول: 62293

 

کد آهنگ پیشواز یک روز به شیدایی
کد آوای انتظار همراه اول: 72059

 

کد آهنگ پیشواز هم فریاد
کد آوای انتظار همراه اول: 74902

 

کد آهنگ پیشواز تک نوازی عود (۱)
کد آوای انتظار همراه اول: 37239

 

کد آهنگ پیشواز غزل خواندن مجنون
کد آوای انتظار همراه اول: 62294

 

کد آهنگ پیشواز زیبای خواب آلود 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11941

 

کد آهنگ پیشواز بی تاب
کد آوای انتظار همراه اول: 62295

 

کد آهنگ پیشواز یار منی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11950

 

کد آهنگ پیشواز شام دلفریب1
کد آوای انتظار همراه اول: 77392

 

کد آهنگ پیشواز تنها امید زندگی 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11928

 

کد آهنگ پیشواز برخیز 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11932

 

کد آهنگ پیشواز مقدمه و درآمد نوا1
کد آوای انتظار همراه اول: 92155

 

کد آهنگ پیشواز زیبای خواب آلود 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11942

 

کد آهنگ پیشواز دال های بی قرار-2
کد آوای انتظار همراه اول: 73136

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف سینه مجروح2
کد آوای انتظار همراه اول: 77414

 

کد آهنگ پیشواز گشایش(2)
کد آوای انتظار همراه اول: 49639

 

کد آهنگ پیشواز فراق
کد آوای انتظار همراه اول: 62283

 

کد آهنگ پیشواز بیدار باش 1
کد آوای انتظار همراه اول: 77698

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف بهار دل (۲)
کد آوای انتظار همراه اول: 37233

 

کد آهنگ پیشواز شوق وصال2
کد آوای انتظار همراه اول: 77398

 

کد آهنگ پیشواز شام دلفریب5
کد آوای انتظار همراه اول: 77396

 

کد آهنگ پیشواز تنهایی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11916

 

کد آهنگ پیشواز نوای شادی بیکلام1
کد آوای انتظار همراه اول: 77390

 

کد آهنگ پیشواز سر عشق 3
کد آوای انتظار همراه اول: 71778

 

کد آهنگ پیشواز جرس
کد آوای انتظار همراه اول: 74906

 

کد آهنگ پیشواز یار منی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11949

 

کد آهنگ پیشواز شام دلفریب2
کد آوای انتظار همراه اول: 77393

 

کد آهنگ پیشواز کلک هنر 3
کد آوای انتظار همراه اول: 72035

 

کد آهنگ پیشواز سرزمین پایان
کد آوای انتظار همراه اول: 55351

 

کد آهنگ پیشواز بدرقه 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11953

 

کد آهنگ پیشواز ساغر 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11925

 

کد آهنگ پیشواز تنها امید زندگی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11930

 

کد آهنگ پیشواز درد نهان سوز
کد آوای انتظار همراه اول: 53981

 

کد آهنگ پیشواز بیا تا گل برافشانیم2
کد آوای انتظار همراه اول: 71800

 

کد آهنگ پیشواز آن نفسی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 72030

 

کد آهنگ پیشواز خاطرات گمشده3
کد آوای انتظار همراه اول: 77389

 

کد آهنگ پیشواز پریچهره (۱)
کد آوای انتظار همراه اول: 37224

 

کد آهنگ پیشواز تنها امید زندگی 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11929

 

کد آهنگ پیشواز مست خیال -بی کلام
کد آوای انتظار همراه اول: 60681

 

کد آهنگ پیشواز شب هجران
کد آوای انتظار همراه اول: 55326

 

کد آهنگ پیشواز خاطرات گمشده2
کد آوای انتظار همراه اول: 77388

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف شب هجران3
کد آوای انتظار همراه اول: 77411

 

کد آهنگ پیشواز شوق وصال1
کد آوای انتظار همراه اول: 77397

 

کد آهنگ پیشواز آن نفسی
کد آوای انتظار همراه اول: 72032

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف بهار دل (۳)
کد آوای انتظار همراه اول: 37234

 

کد آهنگ پیشواز چه کنم 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11921

 

کد آهنگ پیشواز سرود خرم2
کد آوای انتظار همراه اول: 92158

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف هجران (۱)
کد آوای انتظار همراه اول: 37236

 

کد آهنگ پیشواز غمه هجران2
کد آوای انتظار همراه اول: 77385

 

کد آهنگ پیشواز ساز وآواز شوشتری (۳)
کد آوای انتظار همراه اول: 37230

 

کد آهنگ پیشواز سینه بی کینه2
کد آوای انتظار همراه اول: 77401

 

کد آهنگ پیشواز سنتور و تمبک
کد آوای انتظار همراه اول: 49640

 

کد آهنگ پیشواز این چه حالیست
کد آوای انتظار همراه اول: 11923

 

کد آهنگ پیشواز غمه هجران3
کد آوای انتظار همراه اول: 77386

 

کد آهنگ پیشواز زهی عشق
کد آوای انتظار همراه اول: 71793

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف مه و من
کد آوای انتظار همراه اول: 62286

 

کد آهنگ پیشواز غزال بیکلام1
کد آوای انتظار همراه اول: 92152

 

کد آهنگ پیشواز دل بیقراره 2
کد آوای انتظار همراه اول: 71788

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف فروزش مهر1
کد آوای انتظار همراه اول: 77406

 

کد آهنگ پیشواز ساغر 4
کد آوای انتظار همراه اول: 11927

 

کد آهنگ پیشواز هوای عاشقی 3
کد آوای انتظار همراه اول: 71782

 

کد آهنگ پیشواز عشق شورانگیز1
کد آوای انتظار همراه اول: 92149

 

کد آهنگ پیشواز هوای عاشقی 4
کد آوای انتظار همراه اول: 71783

 

کد آهنگ پیشواز ساز و آواز مخالف(2)
کد آوای انتظار همراه اول: 49646

 

کد آهنگ پیشواز پیش درآمد
کد آوای انتظار همراه اول: 49463

 

کد آهنگ پیشواز آرزوی محال2
کد آوای انتظار همراه اول: 77383

 

کد آهنگ پیشواز "راز میان من و تو"
کد آوای انتظار همراه اول: 55355

 

کد آهنگ پیشواز ضربی شور
کد آوای انتظار همراه اول: 53979

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف سینه مجروح1
کد آوای انتظار همراه اول: 77413

 

کد آهنگ پیشواز شوق وصال3
کد آوای انتظار همراه اول: 77399

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف هجران (۲)
کد آوای انتظار همراه اول: 37237

 

کد آهنگ پیشواز زندگی زیباست 3
کد آوای انتظار همراه اول: 72052

 

کد آهنگ پیشواز ظهیر
کد آوای انتظار همراه اول: 62290

 

کد آهنگ پیشواز دربند تو آزادم2
کد آوای انتظار همراه اول: 92146

 

کد آهنگ پیشواز موج بی قرار
کد آوای انتظار همراه اول: 62296

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف (۱)
کد آوای انتظار همراه اول: 37241

 

کد آهنگ پیشواز نیمه پنهان 3
کد آوای انتظار همراه اول: 11947

 

کد آهنگ پیشواز حال خونین دلان
کد آوای انتظار همراه اول: 53977

 

کد آهنگ پیشواز شام دلفریب3
کد آوای انتظار همراه اول: 77394

 

کد آهنگ پیشواز ساز وآواز شوشتری (۱)
کد آوای انتظار همراه اول: 37228

 

کد آهنگ پیشواز چهارگاه
کد آوای انتظار همراه اول: 49643

 

کد آهنگ پیشواز ساز و آواز (2)
کد آوای انتظار همراه اول: 62289

 

کد آهنگ پیشواز ساز و آواز
کد آوای انتظار همراه اول: 62285

 

کد آهنگ پیشواز آواز عراق2
کد آوای انتظار همراه اول: 92142

 

کد آهنگ پیشواز نوای شادی بیکلام2
کد آوای انتظار همراه اول: 77391

 

کد آهنگ پیشواز عشق شورانگیز3
کد آوای انتظار همراه اول: 92151

 

کد آهنگ پیشواز "آدم و گندم"
کد آوای انتظار همراه اول: 55353

 

کد آهنگ پیشواز پرواز امید
کد آوای انتظار همراه اول: 62292

 

کد آهنگ پیشواز سرود خرم3
کد آوای انتظار همراه اول: 92159

 

کد آهنگ پیشواز سر عشق 2
کد آوای انتظار همراه اول: 71777

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف افسانه عشق1
کد آوای انتظار همراه اول: 77403

 

کد آهنگ پیشواز یار منی 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11948

 

کد آهنگ پیشواز آواز بختیاری
کد آوای انتظار همراه اول: 71786

 

کد آهنگ پیشواز روزگار 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11956

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف شب هجران1
کد آوای انتظار همراه اول: 77409

 

کد آهنگ پیشواز چهار مضراب
کد آوای انتظار همراه اول: 53986

 

کد آهنگ پیشواز در بند تو آزادم4
کد آوای انتظار همراه اول: 92148

 

کد آهنگ پیشواز کجایی نگارم 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11937

 

کد آهنگ پیشواز شاه خرابات
کد آوای انتظار همراه اول: 49462

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف (۲)
کد آوای انتظار همراه اول: 37242

 

کد آهنگ پیشواز تصنیف شب هجران4
کد آوای انتظار همراه اول: 77412

 

کد آهنگ پیشواز خاطرات گمشده1
کد آوای انتظار همراه اول: 77387

 

کد آهنگ پیشواز گلایه 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11918

 

کد آهنگ پیشواز تکنوازی سنتور
کد آوای انتظار همراه اول: 55352

 

کد آهنگ پیشواز روزگار 2
کد آوای انتظار همراه اول: 11957

 

کد آهنگ پیشواز ساز و آواز
کد آوای انتظار همراه اول: 49464

 

کد آهنگ پیشواز تار و کمانچه
کد آوای انتظار همراه اول: 49461

 

کد آهنگ پیشواز نیمه پنهان 1
کد آوای انتظار همراه اول: 11945

 

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">